Check de snelheid van het internet met de
Internet Speed Exchange (ISX).

Het internet is vandaag -2,88% langzamer

Het internet lijkt misschien altijd beschikbaar en stabiel. Het tegendeel is waar. Het lijkt meer op de verkeersituatie in een grote stad. Opstoppingen, wegwerkzaamheden en soms vier rijbanen vrij van verkeer. Om dit inzichtelijk te maken, meten we dagelijks 10 veelgebruikte sites en maken inzichtelijk hoe de eindgebruiker de snelheid van deze sites op die dag ervaart. Is er file of juist niet? Welke sites gaan lekker snel en welke ervaren vandaag wat problemen? Check het hieronder en ervaar dat het er geen “normale” dag  bestaat op het internet.